Áríðandi tilkynning
Skattadagatal febrúar 2018
6.2.2018
15

Eindagi staðgreiðslu vegna janúar

Eindagi fjársýsluskatts vegna janúar

Eindagi bifreiðagjalda fyrir tímabilið janúar-júní 2018

Eindagi kílómetragjalds fyrir 2. gjaldtímabil 2017

21
Morgunverðarfundur á Granhótel kl 9:00

23
Vorráðstefna FB kl 11:00-16:00 

Aðalfundur kl 16:00

28

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Gjalddagi úrvinnslugjalds fyrir nóvember-desember 2017

Heim  >  Fréttir  //  Dagur Þekkingar

FRÉTTIR

Dagur Þekkingar


Félag bókhaldsstofa og Félag viðurkenndra bókara hafa ákveðið að taka höndum saman og halda fræðsludag fyrir bókara:

Þekking bókarans þann 9. mars næstkomandi. 

Takið daginn frá, nánar auglýst síðar 
Leita í fréttum Frá árinu: Leitarorð:
Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... Næsta 
 • xx
  Skattframtal 2018
  22.2.2018
  Skattframtal 2018 verður opnað 1. mars  Opnað verður fyrir skattframtal einstaklinga 1. mars nk. á þjónustusíðu RSK.  Frestur til að skila framtali er til og með 13. mars. 
 • xx
  Vorráðstefna Félags bókhaldsstofa
  15.2.2018
  Vorráðstefna FBO 23. febrúar 2018. og Aðalfundur FBO verða haldin á Grandhótel. Skráning hér. Dagskrá: 1.       Kl. 11.00-12.00: Yfirskattanefnd. Hlutverk og starfshættir. Júlíus Smári skrifstofustjóri. 2.       Kl. 12.00-13.00: Matarhlé  3.       Kl. 13.00-14.00: Skatteftirlit framtíðarinnar: Vilmar F. Sævarsson lögfræðingur hjá KPMG.  4.       kl. 14.00-14.15: Þekking bókarans – Kynningardagur 9. mars. Inga Jóna Óskarsdóttir. 5.       Kl. 14.15-14.30: Félag viðurkenndra bókara. Kynning formanns FVB.  6.       kl. 14.30-15.00: Ráðgjafarhlutverk bókarans. (Sigurður Sigurbjörnsson) . 7.       Kl. 15.00-15.45: Virðisaukaskattur í ferðaþjónustu ofl. Kristinn Jónasson  hjá KPMG. 8.       Kl. 15.45-16.00: Kaffihlé 9.       Kl. 16.00: Aðalfundur FBO.  Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.
 • xx
  Vorráðstefna Félags bókhaldsstofa
  6.2.2018
  Vorráðstefna FB verður haldin á Grand hótel föstudaginn 23 febrúar 2017  kl. 11:00-16:00 . Aðalfundur verður haldinn kl 16:00 Takið daginn frá, dagskráin kemur fljótlega 
 • xx
  Tvísköttunarsamningur við Japan
  16.1.2018
  16. janúar 2018 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Undirritun tvísköttunarsamnings við Japan   sjá nánar hér
 • xx
  Litla Íslands efnir til Smáþings, markaðsmál
  11.1.2018
  Litla Íslands efnir til Smáþings fimmtudaginn 1. febrúar 2018. Þingið fer fram á Hilton Reykjavík Nordica kl. 15-16.30. Þar verða markaðsmál lítilla og meðalstórra fyrirtækja í kastljósinu. Hvernig á að ná í nýja viðskiptavini? Hvernig á að halda núverandi viðskipavinum? Hvað er að gerast á markaðnum? Tölur um umfang og mikilvægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja verða birtar á þinginu auk þess sem bent verður á leiðir til að bæta starfsumhverfið. Frumkvöðlar segja reynslusögur og fram fara umræður. Netagerð fer fram að loknum fundi með tónlist og tilheyrandi.   Allir velkomnir en nauðsynlegt er að skrá sig.  Dagskrá verður birt fljótlega en hægt er að skrá þátttöku hér að neðan og tryggja sér þingsæti 1. febrúar. Litla Ísland er vettvangur þar sem lítil fyrirtæki vinna að stórum hagsmunamálum.  Bakhjarlar Litla Íslands eru SAF, SVÞ, SI, SFF og SA. Kynning á þjónustu samtakanna fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki verður fyrir og eftir Smáþing. Sjáumst!
 • xx
  Úrskurðir frá Yfirskattanefn hlutabréfaeign o.fl.
  10.1.2018
    Úrskurður nr. 197/2017 Atvinnurekstur Hlutabréfaeign Ekki var fallist á með kæranda að telja bæri eignarhald og umsýslu hans með hlutabréf í X hf. til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi í skattalegu tilliti. Kom m.a. fram í því sambandi að við ákvörðun þess, hvort um atvinnurekstur væri að ræða, hefði einkum verið horft til þess í úrskurðaframkvæmd hvort um sjálfstæða starfsemi væri að ræða sem rekin væri reglubundið og í nokkru umfangi í þeim efnahagslega tilgangi að skila hagnaði. Í tilviki kæranda væri ekki fyrir að fara neinni reglubundinni starfsemi á sviði hlutabréfaviðskipta. Þá væri um að ræða eignarhald að hlutabréfum í hlutafélagi sem kærandi virtist hafa átt hlut í frá árinu 2000, þ.e. frá stofnári félagsins, og kærandi frá öndverðu hagað skattskilum sínum miðað við að um fjárfestingu utan rekstrar hefði verið að ræða eða allt til ársins 2014. Var kröfum kæranda hafnað.  Úrskurður nr. 199/2017  Virðisaukaskattur Innskattur Sérstök skráning Málsmeðferð Álag á virðisaukaskatt Kærandi í máli þessu var skráður sérstakri skráningu í grunnskrá virðisaukaskatts vegna byggingar fasteignar og síðar frjálsri skráningu vegna útleigu hluta eignarinnar. Deilt var um þá ákvörðun ríkisskattstjóra að lækka áður fenginn innskatt kæranda af kostnaði við byggingu fasteignarinnar vegna þeirra breytinga á forsendum fyrir frádráttarrétti innskatts að fasteignin hafði verið seld C ehf. á árinu 2012 án þess að það félag hefði verið bært til að yfirtaka skyldu til leiðréttingar innskatts vegna eignarinnar. Nánar tiltekið var ágreiningur um þá afstöðu ríkisskattstjóra að kæranda bæri að endurgreiða fenginn innskatt vegna þess hluta fasteignarinnar, sem ekki hefði verið nýttur í skattskyldri starfsemi, þ.e. útleigu með frjálsri skráningu, án tillits til ákvæða í IV. kafla reglugerðar nr. 192/1993 varðandi ákvörðun á leiðréttingarfjárhæð innskatts. Byggði ríkisskattstjóri í því sambandi einkum á ákvæðum í 3. gr. reglugerðar nr. 577/1989 um bankaábyrgð sem byggingaraðili skal leggja fram við þargreindar aðstæður vegna sérstakrar skráningar sinnar. Yfirskattanefnd féllst ekki á þessa túlkun ríkisskattstjóra og benti í því sambandi m.a. á að samkvæmt beinu orðalagi síðastnefnds reglugerðarákvæðis væri ekki mælt fyrir um skyldu byggingaraðila, sem skráður væri sérstakri skráningu, til endurgreiðslu virðisaukaskatts á þeim grundvelli sem ríkisskattstjóri teldi. Þá þóttu samræmisrök eindregið mæla gegn því að byggingaraðilar yrðu taldir undir aðrar reglur settir en skráðir aðilar almennt hvað varðaði skyldu til leiðréttingar innskatts, ef breyting yrði á forsendum innskattsfrádráttar í rekstri þeirra, hvað sem liði atvikum varðandi þann forsendubrest. Var leiðréttingarfjárhæð vegna innskatts lækkuð verulega, en kröfu kæranda um niðurfellingu álags var hafnað.  Úrskurður nr. 200/2017  Skattrannsókn Lágskattaríki Teknategund Óvenjuleg skipti í fjármálum Málsmeðferð Álag Í framhaldi af rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á skattskilum kæranda árin 2005-2009 endurákvarðaði ríkisskattstjóri áður álögð opinber gjöld kæranda vegna tekjuáranna 2006, 2007 og 2008. Í málinu var m.a. deilt um þá ákvörðun ríkisskattstjóra að færa kæranda til tekna í almennu skattþrepi tekjuskatts greiðslur frá X Ltd., sem skráð var á Bresku Jómfrúreyjum, sem kærandi hafði tilfært sem arð frá félaginu í skattframtölum sínum. Í ljósi þess sem fyrir lá um starfsemi X Ltd. á því tímabili sem málið varðaði, og þar sem kærandi hafði ekki lagt fram nein samtímagögn, svo sem afrit stjórnarsamþykkta, til stuðnings kröfu sinni, var kærandi ekki talinn hafa sýnt fram á að virða bæri greiðslur X Ltd. til hans í heild eða að hluta sem arðgreiðslur. Þá var kærandi sömuleiðis ekki talinn hafa sýnt fram á með gögnum að vaxtatekjur vegna lánveitingar hans til Y ehf. á árinu 2006 tilheyrðu í reynd X Ltd. Var því ekki hróflað við tekjufærslu ríkisskattstjóra á vaxtatekjunum í skattframtali kæranda árið 2007. Á hinn bóginn var sú ákvörðun ríkisskattstjóra að færa kæranda til tekna söluhagnað vegna sölu Z Ltd., félags í eigu kæranda sem skráð var á Bresku Jómfrúreyjum, á hlutabréfum í E hf. og G hf. á árinu 2006 felld niður. Kom fram að gögn málsins, þar með talið tilkynningar Kauphallar Íslands, bentu eindregið til þess að Z Ltd. hefði verið kaupandi hlutanna í öndverðu. Var ríkisskattstjóri ekki talinn hafa sýnt fram á það að skattleggja bæri söluhagnað vegna sölu hlutabréfanna hjá kæranda persónulega. Kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags var hafnað og kröfu hans um útreikning dráttarvaxta var vísað frá yfirskattanefnd.      sjá nánar um úrskurði yfirskattanefndar  hér.  
Finna bókara
Sigrún Ingadóttir
Sími
4711177
Netfang
sigrun(hjá)skrifa.is
Sigurður Kristinsson
Sími
4381200
Netfang
bokrek(hjá)simnet.is